Kokenut kehittäjä (Node, TypeScript, React, kontti, pilvi)
Positions and allocation100% allokaatio
LocationHybridi, 1 pv/vko Helsinki ja muuten etänä
LanguagesFinnish skill required
StartToukokuu 2024
Duration31.12.2024
Requirements
Projektissa tarvittavia taitoja: Toivomme sinulta osaamista seuraavista osa-alueista: - Node ja TypeScript - React - Kokemusta tietokantojen kehittämisestä, erityisesti T-SQL ja MS SQL Server - Konttiteknologiat, AWS / Azure pilvipalveluratkaisujen ja teknologioiden tuntemus - Hyvät vuorovaikutustaidot suomeksi ja englanniksi Näiden osaaminen katsotaan myös eduksi: - Laajat sovellusarkkitehtuurit, sovellusintegraatiot erilaisilla teknologioilla Myös seuraavista taidoista on hyötyä tehtävässä: Java, Apigee, Azuren natiivien teknologioiden tuntemus (esim. Logic Apps) ja Dynamics365 and Power Platform. Arvostamme kykyä tuottaa laadukkaita, dokumentoituja ja pitkäikäisiä ratkaisuja ja kiinnostusta kehittämisen menetelmien ja työkalujen parantamiseen. Kyky tunnistaa riippuvuuksia, ongelmia ja riskejä sekä toimia näiden pohjalta ratkaisukeskeisesti auttaa myös tehtävässä onnistumiseen. Pystyt keskittymään pitkäjänteisesti tiimin kanssa tavoitteiden saavuttamiseen, olet kiinnostunut kehittämään myös omaa osaamistasi ja omaat hyvät sosiaaliset ja riippuvuuksien hallinnan taidot. Muilta osin arkista tekemistä voisi luonnehtia isojen kokonaisuuksien pariin keskittyväksi ja itsenäiseksi mutta yhteisölliseksi (esim. säännöllinen yhteisöohjelmointi). Valitulle henkilölle teetetään turvallisuusselvitys.
Additional information
Jos haluat hakea tätä tehtävää, lähetä CV muokattavassa muodossa esim. Word. Lisää siihen kappale, jossa kerrotaan mitä osaamista on kaikista ilmoituksessa mainituista teknologioista tai muista taidoista. Kerro viestissäsi myös tuntihintatoiveesi. Lisää sähköpostin Aihe/Subject-kenttään koodi 1147.
Contactsarita@digiahub.com
Case ID#1147
Apply time endsIn 4 weeks
Updated2 weeks ago